Muruniiduki kevadhooldus, murutraktori kevadhooldus, mootorsae remont, muruniiduki remont

AIA- JA METSATEHNIKA HOOLDUS/REMONT ESINDUSTES: AIATÄHT TALLINN (Peetris) ja AIATÄHT SAKUStihl hooldus ja garantii - Aiatäht

Aiatäht OÜ autoriseeritud kauplus/hooldekojad volitatud teostama STIHL, JOHN DEERE, CUB CADET, STIGA, FERRIS, LASKI, BRIGGS&STRATTON, ECHO, VARI jt. kaupluses müüdavate toodete garantiiremonti ning hooldust. Remondime ka muude enimlevinud kaubamärkide aia- ja metsatehnikat, millele on võimalik tarnida varuosasid. Pea eelnevalt Aiatähe kaupluse esindajaga nõu!

kettsaed, muruniidukid ja murutraktorid, trimmerid, mootorsaed, elektrisaed, võsalõikajad, zeroturn niidukid, hekipügajad, mullafreesid, pinnasepuurid, survepesurid, lehepuhurid jne.

VARUOSADE TELLIMUSED ja HOOLDUSPÄRINGUD: TEL. 56664177, E-POST: tallinn@aiataht.ee

ROBOTNIIDUKITE MÜÜK-HOOLDUS-PAIGALDUS: TEL. 56577448, E-POST: info@aiataht.ee. Vaata robotniidukite hoolduspakette: SIIT!

AIATÄHT SAKU kauplus/hooldekoda
Tehnika 7, Saku, 75501 Harjumaa
Tel: (+372) 53 244 296
E-post: saku@aiataht.ee
Asume Saku keskel, autode ülevaatuspunkti E-Tehno taga, Samati hoone kõrval – jälgi E-Tehno suunaviitasid).
AIATÄHT TALLINN (Peetri) kauplus/hooldekoda
Tuleviku tee 10, Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa
Tel: (+372) 555 85 709  Tel: (+372) 660 5159
E-post: tallinn@aiataht.ee
Asume kohe peale Tallinna piiri, Tartu mnt väljasõidu alguses, paremal pool tee ääres (hall maja STIHL valgusreklaam seinal), peale Selveri ristmiku järgmine sissesõit paremale.
KAUPLUS AVATUD ja HOOLDUSE VASTUVÕTT:
E-R 9 – 18 ja L 10 – 13  
 

Kuni märtsi lõpuni kauplus nädalavahetustel suletud! 

KAUPLUS AVATUD ja HOOLDUSE VASTUVÕTT:
E-R 9 – 18 ja L 10 – 13
 

Kuni märtsi lõpuni kauplus nädalavahetustel suletud! 

STIHL esindus Aiatäht Tallinn

   

Miks kasutada professionaalset hooldusteenust?

Mootorsaag, võsalõikaja või mis tahes muu mootorseade, olgu ta igapäevane töövahend või pühapäeviti kasutamiseks, kulub ja vajab hooldust. Lihtsamaid ja elementaarseid hooldusvõtteid saab igaüks ise kodus teha, ilma et vajaks selleks erilist ettevalmistust.

Regulaarselt tuleb puhastada:
*Õhufiltrit
*Juhtplaadi õlikanalit
*Mootorsae õlikanalit
*Juhtplaadi ketisoont
*Mootori jahutusribisid

Kuid sellele vaatamata on oluline lasta töövahendid regulaarselt üle kontrollida ja hooldada professionaalsel hooldetehnikul margiesinduses. Külastades ainult autoriseeritud esindusi võib kindel olla kvaliteetses teenuses ning originaalvaruosades! STIHLi tööriistad on unikaalsed ning esialgu kokkuhoiuna tunduv ise remontimine ei too soovitud tulemust ja suur võimalus on seade lõplikult rikkuda.

STIHLi autoriseeritud hooldetöökoda – töökoda, mille töötingimused, hooldustarvikud ja tööriistad vastavad STIHL standarditele, hooldetehnikud on läbinud STIHL hooldekoolitused ning sooritanud STIHL hooldustööde eksamid.

Kuldreegel on, et hooldada on odavam kui remontida, sellest tulenevalt on STIHL juba mitu aastat pakkunud oma headele klientidele kord aastas võimaluse osa saada professionaalsest hooldusest kampaania hinnaga.

Aiatäht OÜ hooldus- ja remonditööde hinnakiri

NB! Kõik eelpool olevad hinnad sisaldavad juba käibemaksu.

 

Garantiitingimused STIHL, LOGOSOL
Garantiileping ANDREAS STIHL ja LOGOSOL AB poolt toodetud toodetele
1. Vastavalt võlaõigusseadusele on tarbijal õigus asja lepingutingimustele mittevastavuse korral esitada pretensioon mittevastavuse kõrvaldamiseks.
2. Tootmisdefekti väljaselgitamiseks täiendaval ekspertiisi nõudmisel eksperiisikulud tuleb tasuda tooteomanikul, kui ekspertiisi tulemusena selgub, et toote purunemine ei ole põhjustatud tootmisveast.
3. Müüja annab seadmele garantii, mille tähtaeg on sätestatud käesolevas lepingus (punkt 7).
4. Garantiitähtaeg algab kauba ostjale üleandmisest. Kui garantiinõuet aktsepteeritakse, toimub remondi teostamine võimalikult kiiresti. Müüja ei kompenseeri seadme remondi ajal saamata jäänud tulusid ega seadme transpordiga seotud kulutusi.
5. Käesolev leping ei kohusta garantiitöökoda seadet tasuta puhastama, hooldama ja reguleerima.
6. Garantii andja tugineb teadmisele, et ostja antud teave kasutusotstarbest vastab tõele(isiklikuks või kommertskasutuseks). Garantii andja võib garantii kehtetuks tunnistada kui toodet on kasutatud mingil muul viisil, mille ostja on seadme ostuhetkel garantiilepinguvormil teatanud ja allkirjastanud.
7. Pretensiooni esitamise ajaks on majandus- ja kutsetegevuses tegutseva ostja puhul (juriidiline isik) 12 kuud alates arve-saatelehe väljastamisest ning tarbija puhul(füüsiline isik) 24 kuud alates toote üleandmisest, kusjuures eeldatakse, et üleandmise ajaks on originaalmüügidokumendilt nähtuv ostukuupäev.
8. Kõik seadmete detailid vahetatakse garantiiaja jooksul tasuta välja, kui need on purunenud materjali-, konstruktsiooni- või koostamisvigade tõttu. Garantii ei hõlma seadme detaile, mis on kasutuskõlbmatuks muutunud loomulikust kulumisest või mittesihipärasest kasutamisest tingituna.
9.Garantii ei kehti, kui defekt on tingitud valest kasutamisest, puudulikust korrashoiust, väliskeskkonna muutustest ja mõjudest (niiskus, kuumus, loomulik kulumine jms), samuti ei kata garantii kulusid, mis on tekkinud õnnetusjuhtumi või vandalismi tagajärjel. Garantii ei kehti ka siis, kui seadmele ei ole teostatud hooldust vastavalt hooldusraamatule, kasutusjuhendile või ekspluatatsioonieeskirjadele.
10. Kohe, kui ilmnevad häired seadme töös, tuleb katkestada seadme ekspluatatsioon ning võtta ühendust seadme müüjaga või OÜ Farron Tehnika poolt autoriseeritud hooldetöökojaga.
11. Garantiinõude rahuldamiseks tuleb seade esitada seisukorras, milles see oli purunemise hetkel ja komplektsena.
12. Seadet tohib garantiiaja jooksul remontida ainult OÜ Farron Tehnika poolt autoriseeritud hooldetöökojas.
13. Garantiilepingutingimustest tulenevaid tasuta remonttöid ei tehta, kui:
*Toode ei kuulu esmaostjale
* Kasutaja ei teavitanud müüjat seadmel ilmnenud esmasest veast ning jätkas seadme kasutamist ja põhjustas seadmele lisakahjustusi
* Seadmel puudub seerianumber
* Toode ei ole Eestisse toodud ametliku maaletooja poolt
* Hooldustöid ei ole tehtud (õhufiltri ja kütusefiltri vahetust, jahutusribide puhastust jms. mis on äramärgitud kasutusjuhendis)
* Toodet on remonditud ja reguleeritud selleks mittevolitatud teenindustöökojas
* Tootel ei ole kasutatud remondiks originaalvaruosi
* Klient on toodet modifitseerinud või selle tehasepoolset soovitatavat komplektsust muutnud
STIHL ja LOGOSOL  kaubamärkide maaletooja Eestis on Farron Tehnika OÜ, mis turustab oma tooteid üleestilise autoriseeritud edasimüüjate võrgustiku kaudu. Aiatäht OÜ on STIHL ja LOGOSOL toodete edasimüüja Eestis.

Aiatäht logo