Intervjuu: 4 soovitust, miks külastada STIHL hooldust!

Veebruar 2015: STIHL meeskond on oma igapäevatöös kokku puutunud klientide poolt esitatud küsimusega “Miks hooldada või remontida oma seadet STIHL autoriseeritud hooldetöökojas?” Antud küsimus on klientide poolt meie arvates põhjendatud ja siinkohal soovimegi anda ülevaate olulisemate märksõnade ja intervjuu näol põhimõtetest, millele me üleriigiliselt STIHL ja VIKING hoolduste osas rõhku pöörame.

STIHL lähtub oma hooldustes järgnevast põhimõttest: „Mootorsaag saab olla ainult nii hea, kui on selle hooldus.” STIHL autoriseeritud* hooldetöökodasid iseloomustavad järgnevad punktid:

1. Hooldetehnikud läbivad väljaõppe ning saavad iga-aastase täiendkoolituse STIHL Eesti peakontoris.
2. Kasutusel on AINULT originaalvaruosad
3. Varuosade tagavara on kohapeal olemas
4. Minutipõhine hooldustööde arvestus vastavalt STIHL tehase tööajatabelile
5. Kasutatakse spetsiaalseid STIHLi poolt valmistatud abinõusid ja töid teostatakse vastavalt remondijuhendile
6. Positiivselt meelestatud klienditeenindus

*STIHL autoriseeritud hooldetöökoda – töökoda, mille töötingimused, hooldustarvikud ja -tööriistad vastavad STIHL standarditele, hooldetehnikud on läbinud STIHL hooldekoolitused ning sooritanud STIHL hooldustööde eksamid.

Soovime jagada metsandusettevõtte Haarwood OÜ kogemust STIHL autoriseeritud hooldetöökodadega. Haarwood OÜ teostab töid suures osas Soomes, kus tegeletakse peamiselt võsalõikustöödega. Tipphooajal ulatub võsalõikuritega töötajate arv kuni 100 inimeseni ning kasutusel on ainult STIHL seadmed.

Intervjuu andis meile Haarwood OÜ tegevjuht ja omanik Ergo Haar.

Kuidas mõjutab Teie metsahooldusettevõtte kulubaasi asjaolu, et alustasite autoriseeritud hoolduses oma seadmete hooldamist?

Teadagi on ettevõtte eesmärgiks järjepidev kasv ja stabiilsus, mille nimel oleme näinud aastatepikkust vaeva. Kindlasti on arvestatav kulu ka tööriistadel ning nendega kaasneval remondil, hooldusel ning kulumaterjalidel. Kuni aastani 2013 remontisime oma masinaid ettevõttesiseselt. STIHLi edasimüüjatega koostöös jõudsime järeldusele, et ilmnenud probleemide põhjus ei seisnenud mitte masinates, vaid puudulikus ning ebapädevas hoolduses ja remondis. Koostöös STIHL edasimüüjatega saime aimu STIHLi tööriistade unikaalsusest ning tõdesime, et alguses kokkuhoiuna tunduv ise remontimine oli lühinägelik. Nüüdsest on asendunud remont korrapäraste hooldustöödega. Selle tulemusena on töö läinud efektiivsemaks ja ettevõtte poolt seatud eesmärgid kasvu ja arengu suunal on reaalselt teostunud.

Millised olid peamised muutused, mida märkasite peale eelnimetatud otsuse tegemist?

Kõige silmnähtavam areng tuli välja originaallõiketarvikute kasutamisest ning õigest saeketaste ja saekettide teritamisest. Lisaks selgus asjaolu, et väga oluline roll on sobilike seadmete valikul, mis vastaksid töö iseloomule ja koormusele.
Suur osa probleeme tulenes sellest, et kasutasime kuluosasid, mis ei olnud toodetud STIHLi tehases, vaid kolmandate tootjate poolt valmistatud STIHL seadmetele sobivad osad. Kuid eelnimetatud kuluosade vastupidavust ei saa võrrelda STIHL originaalosade kasutusajaga, STIHL tarvikute eluiga on märkimisväärselt pikem. Siin tooks näiteks seguõli, saekettad ja üks põhilisemaid probleemide allikaid tulenes just mitteoriginaalvaruosade kasutamisest, mida pakuvad enamik STIHLi poolt mitteautoriseeritud ja koostöölepet mitteomavatest hooldetöökodadest.

Milline oli muudatuse rahaline vastukaja?

Teataval määral on suurenenud kulu masinate hooldusele ja kulumaterjalidele, kuid märkimisväärselt on kahanenud arvestuslik remondikulu. Remondikulu kokkuhoid tuleb eelkõige sellest, et STIHL autoriseeritud töökojad kasutavad üldjuhul tehase poolt ette antud minutipõhist tööajatabelit, mis annab võimaluse kliendil kontrollida töö eest esitatud arve õigsust. Eelnimetatud kokkuhoid andis omakorda võimaluse kasutada kvaliteetsemaid tarvikuid, -tööriideid ja -turvavarustust. Lisaks sellele on tõusnud seadmete eluiga ning vähenenud olukordade arv, kus töötaja on sunnitud töö katkestama seadme rikke tõttu.

Milliseid soovitusi võiksite anda teistele ettevõtjatele, kes sarnast tööd teevad?

1. Rõhuda rohkem masinate hooldamisele, et vältida remonti ja plaaniväliseid kulutusi, mis omakorda vähendavad tööpäeval saadavat tulu.
2. Koolitada oma töötajad vastavalt STIHLi ettekirjutustele ning sihikindlalt jälgida nende täitmist.
3. Panna erilist rõhku lõikeorganite teravusele, mis omakorda tõstab tootlikust.
4. Panna paika reeglid, kui suures ulatuses tohib töötaja ise oma masinat hooldada ja millal tuleb pöörduda autoriseeritud edasimüüja poole.

Minu soovitus on kindlasti pöörduda oma küsimuste ja probleemidega autoriseeritud edasimüüja poole. Paljud meiepoolsed probleemid tulenesid teadmatusest ja kusjuures tihtipeale pisiasjadest, mistõttu said need kiire ning positiivse lahenduse.

Allikas: www.farron.ee

Stihl autoriseeritud Aiatäht kauplus/hooldekojad Sakus ja Tallinna piiril Tartu mnt. alguses ootavad Sind!

STIHL autoriseeritud hooldus M-Tronic systeem