Haana_Zuba_Reinsalu_Anu_Vaagen JPG

Luua metsanduskool tunnustas parimaid stipendiumitega

Luua metsanduskoolis anti täna üle kooli koostööpartnerite – ettevõtete ja organisatsioonide nimelised stipendiumid. „Tublimaid õpilasitunnustame koostööpartnerite toel alates aastast 2008, nii ka sel sügisel,“ ütles koolijuht Haana Zuba-Reinsalu. Ta lisas, et stipendiumid on ka õppuritele signaal tööandjatelt – tublid töötajad on oodatud!

Riigimetsa Majandamise Keskuse asutatud Toomas Ehrpaisi nimeline stipendium on üks vanemaid Luua metsanduskooli nimelisi stipendiume. „Eks stipendiumi väljaandmine on ka omakasupüüdlik tegu,“ rääkis stipendiumite üleandmisel RMK juhatuse liige Tavo Uuetalo. „Tehnoloogia võib olla hea, kuid oskajate inimesteta mets ei kasva. Seetõttu olemegi panustanud siia stipendiumi ja see on märk, et me ootame teid, Luua metsanduskooli lõpetajaid,“ rääkis Uuetalo. Toomas Ehrpaisi nimelise stipendiumi sai sel õppeaastal tulevane metsamees Karlis Kevvai.

Metsandusvaldkonnas õppijatele on mõeldud ka MTÜ Põlva Metsaomanike Seltsi stipendium. Lisaks edukale õppetööle on selmetsandusvaldkonna õppuritele mõeldud stipendiumil veel üks lisatingimus – selle saaja peab elama Põlva maakonnas. „Põlvamaalt on meile igal aastal tulnud palju edukaid õpilasi, nii ka tänavune stipendiaat – Piret Jüriöö,“ rääkis koolijuht Haana Zuba-Reinsalu.

Metsandusvaldkonda on suunatud ka STIHLi stipendium, kuid ka sel on lisatingimus – arvesse võetakse ka õpilasi tulemusi raiespordis. Tänavune stipendiumi saaja Jaanus Sosare ise oma raiespordi tulemustega päris rahul veel pole. „Tegelikult oli see stipendiumi saamine mulle isegi üllatus, aga kindlasti motiveerib see nüüd edasi õppima. Stipendium innustab mind ka raiespordiga jätkama, praegu pole tulemused olnud päris ootuspärased, aga eks tuleb pingutada ja rohkem trenni teha. Tulevikus tahaks suurematel võistlustel ikka esikolmikus olla,“ rääkis Võrumaalt pärit Jaanus.

Üks uuemaid stipendiume on Metsamaahalduse AS-i poolt asutatud Ain Jürisoo nimeline stipendium metsandust mittestatsionaarselt õppivale täiskasvanud õppijale. „Me soovime toetada ka neid, kes täiskasvanuna on leidnud oma tee,“ ütles Metsamaahalduse AS esindaja Tarmo Männigo. Tänavune stipendiumi saaja Marko Kukk on erametsaomanik Võrumaalt. „Minu mets asub Haanja looduspargi territooriumil. Seal on metsa majandamine raske – künklik maastik ja palju piiranguid. Kooli tulin eelkõige metsa kasutamist õppima. Tulevikus tahaksin ehk ka viienda taseme õpet läbi teha. Õpin eelkõige teadmiste pärast, varem olen õppinud keskkonnakaitset, aga tahaks asju ka metsa poolt endale selgeks saada,“ rääkis Marko Kukk.

Veel ühe uue, Lõuna-Eesti Erametsa OÜ stipendiumi statuut sisaldab muuhulgas nõuet, et stipendiumi saaja peab oma praktika tegema Lõuna-Eesti Erametsa OÜ-s. See nõue rõõmustas väga tänavust stipendiumisaajat Allar Laaki´i. „Stipendium tähendab mulle eelkõige praktikakohta, selle üle on hea meel,“ rõõmustas Allar. Tema on ka üks neist, kes alustas septembrikuus õpinguid täiesti uuel erialal – metsandusspetsialist, 5. tase. Varem Luua metsanduskooli forvarderioperaatorina lõpetanud mees tuli tagasi kooli kvalifikatsiooni tõstma. „Õppekava on küll selline, et osade asjadega pole varem kokku puutunudki. Raskeks teeb õppimise töö ja õppimise kokkuviimine. Kuna töötan välismaal, aga paljud õppeasjad tuleb teha Eestis, siis sellega on veidi probleeme. Aga saab hakkama! Julgelt soovitaksin ka teistel siia õppima tulla,“ rääkis Allar Laak.

Noore maastikuehitaja stipendium on teistega võrreldes veidi erinev, sest selle on asutanud Luua metsanduskool ise. Sel aastal sai selle kooli üks edukamaid noori maastikuehitajaid, Eestit ka maailmataseme kutsevõistlustel esindanud Mihkel Kajanus. Noormees ise rääkis, et stipendiumi saamine on väga meeldiv, nii saab ta tuge ka järgmisteks võistlusteks. Kuigi suurvõistlustele nagu WorldSkills Mihkel enam ei pääse (võistlusreeglid ei luba teist korda osaleda), on ees küllalt teisigi võistlusi. Lisaks tuleb toetada ka teisi kooli võistlejaid. „Edaspidi tegutsen ka teataval määral mentorina, annan oma võistluskogemusi teistele edasi. Üleeilegi, kui meie kooli maastikuehitajad valmistusid võistluseks Räpinas, vaatasime üheskoos plaanid üle. Kuulasin ära, mida nad teeksid, siis andsin oma mõtteid ja näitasin töövõtteid.

Nüüd on plaanis ikka edasi õppida. Osad ained on äkki võimalik võistluskogemustele tuginedes üle kanda, natuke tuleb nii vaba aega, aga eelkõige – õppida,“ rääkis Mihkel Kajanus.

Luua metsanduskoolis antakse nimelisi stipendiume välja alates 2008. aastast.

Toomas Kelt
Luua Metsanduskool