Aiatehnikaekspertide talvepakkumised!

Küsi ka Aiatähest Aiatehnikaekspertide sooduspakkumisi! Echo seadmete väljapanek Aiatäht TALLINN kaupluses Peetris.

Mootorsaag ECHO CS-420ES, Echo

Mootorsaag ECHO CS-420ES, Echo

369 € / KAMPAANIA 319 €
 
Mootorsaag ECHO CS-501SX, Echo

Mootorsaag ECHO CS-501SX, Echo

599 € / KAMPAANIA 535 €
 
Mootorsaag ECHO CS-310ES, Echo

Mootorsaag ECHO CS-310ES, Echo

199 € / KAMPAANIA 169 €
 

Loe lähemalt…

Kuidas teritada mootorsae ketti?

10.01.2019

Kordamine on tarkuse ema. STIHL saekettidest, nende ehitusest, teritamisest, kasutamisest, kasutusvaldkondadest jms on varemgi räägitud, kuid saeketi puhul, mis teeb mootorsae kasutamisel põhitöö ära, ei ole nende asjade ülekordamine kunagi liiast.

STIHL toodab kõik oma saeketid ise Šveitsis asuvas tehases. Kõik STIHL ketid on testitud STIHL seadmetega ning mis kõige olulisem, eelvenitatud. Ehk uued ketid esmasel kasutamisel venivad minimaalselt või üldse mitte. Kuna STIHL toodab ise kõik kolm olulist mootorsae komponenti ehk siis seadme enda, juhtplaadi ja saeketi, on tagatud nende komponentide omavaheline ideaalne sobivus.

Ketiteritus

Mida tähendavad 3/8PMC3 1,1mm või 325 RMC3 1,5mm?

 

Saekette liigitatakse tüüpidesse nende mõõtude järgi. Kõige tähtsam on muidugi keti samm, ehk lõikehammaste omavaheline kaugus tollides, sellest tulenevalt siis tüübid ¼, 3/8, 325 jms. Järgmine oluline omadus on saeketi juhtlüli paksus, ehk ketisoon, mida märgitakse millimeetrites (1,1mm, 1,3mm, 1,5mm jne). Sellest sõltub ka saetee paksus, mida peenem kett, seda peenem saetee. Samas tuleb arvestada, et peenem kett eiole nii tugev, kui jämedam ehk suurte koormuste all läheb peenem kett lihtsalt pooleks. Viimasena keti lõikehamba tüüp, mis on siis kas näiteks ümara servaga (ka „kulp“), kandilise servaga, kõvasulamkattega vms.

Alljärgnevalt STIHL lõikehamba tüüpide selgitused ja kasutusvaldkonnad:

PMMC (Picco Micro Mini Comfort)– kodukasutaja kett, väga madala vibratsioonitasemega tänu lõikehammate tahapoole „vetrumisele“. Madala tagasilöögiohuga, kuid kõrge lõikevõimsusega tänu oma kitsale juhtsoonele

PMC (Picco Micro Comfort) – spetsiaalne STIHL kett, mis on arendatud kasutamiseks kergete kompaktsete saagidega (kodukasutaja ja keskklassi saed). Madal tagasilöögioht, madal vibratsioonitase, kõrge lõikevõimsus ja mugav kasutada.

PMX – omadustelt sama, mis PMC3, kuid spetsiaalse teritusnurgaga pikipuidusaagimiseks (teritusnurk 10°) ja kasutamiseks saekaatrites.

PS (Picco Super) – maailma esimene madala profiiliga kanthammastega saekett kasutamiseks väiksematel saagidel. Kanthambast tulenev suurem lõikevõimsus teeb selle keti ideaalseks kasutamisel näiteks arboristitöödel. Suurepärane lõikevõimsus, madal tagasilöögioht, madal vibratsioonitase ning sujuv lõige.

RMC (Rapid Micro Comfort) – mugav ja madala vibratsioonitasemega saekett pool- ja täisprofessionaalseks kasutamiseks kesk- ja profiklassi saagidel.

RSC (Rapid Super Comfort) – kanthambaga saekett profikasutamiseks, suur lõikevõimsus, madal tagasilöögioht, väga hea „uputamis“lõigete tegemiseks langetamisel.

PD (Picco Duro) ja RD (Rapid Duro) – kõvasulamkatetega lõikehammastega saekett eriti nõudlikeks töödeks ning kasutamiseks kohtades, kus on oht, et saekett puutub kokku kas pinnase või muu mustusega. Näiteks kodused tööd põõsaste harvendamisel, saagimine maas, ehitustööd, määrdunud koorega puud jne. Püsib teravana kuni 10 korda kauem, kui tavaline saekett.

 • ++  Ideaalne
 • +   Soovitatav
 • o    Sobiv
 • –    Mittesobiv
  Kütte-

puud, kodused tööd

Põllu-

majandus,

aiandus

Metsandus Puu-

hooldus

Nikerdus-

tööd

Aku-

saed

Elektri-

saed

Kõrg-

lõikurid

Ketitüüp
PMMC

++

++

o

++

+

3/8P

PMC

++

++

o

++

++

++

1/4P 3/8P

PS

o

o

++

++

o

3/8P

RMC

o

++

++

1/4 325 3/8

RSC

++

++

++

325 3/8

PD

++

++

o

+

++

3/8P

RD

++

++

o

++

325 3/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saekettide teritamine

Kuidas teritada saeketti?

 • * Enne teritamist tuleks alati saekett puhastada. Ideaaljuhul vaigueemaldusvahendiga.

 • * Kontrolli aeg-ajalt ketti vigastuste osas, lase kohalikus STIHL esinduses võimalusel vigased osad välja vahetada (vigastatud ühenduslüli, juhtlüli, lõikehammas)
 • * Kui saeketi kulumispiir on saavutatud tuleb saekett välja vahetada

 • * Saeketi  teritamiseks tuleks saekett tavalisest pingumale keerata. See on vajalik selleks, et teritamisel liiguks lõikehammas võimalikult vähe ning õige teritusnurga hoidmine oleks lihtsam. Peale teritamist taasta normaalne keti pingsus.

Millal on õige aeg saeketti teritada?

–          Saekett ei juhi ennast ise saetavasse materjali, saagimisel on vaja juhtplaati materjali sisse suruda

–          Saagimisel lendab saeteest välja peenikest saepuru ja puidutolmu, terava keti korral peab saepuru olema jämedateraline ja tihe

–          Saagimisel tuleb saeteest suitsu, kuigi kasutatakse kvaliteetset saeketiõli ning ketiõlitussüsteem on töökorras

–          Saekett kisub saagimisel ühte suunda, see näitab, et ühe poole hambad on kas nürid või vastaspoole lõikehammasteast pikemad/lühemad

–          Saekett põrkab, lõgiseb, rapsib jms saagimisel. Lisaks lõikehamamste teravusele kontrolli sellsite sümptomite tekkimisel ka lõikesügavuse piiraja kõrgust

Õige ümarviili valimine

Igale saeketi tüübile on ette nähtud õige mõõduga ümarviil. Vale mõõduga viiliga ketti teritades saab lõikehammas vale profiili ning lõikab kas halvasti või üldse mitte. STIHL saekettide lõikehammastel on peal märgistus, mille abil saab määrata ketitüüpi, kui täpselt ei teata, mis ketiga tegu on.

Märgistused       Keti tüüp             Viili mõõt

1 või 1/4               1/4                         4,0mm

2 või 325               325                         4,8mm

3 või 3/8               3/8                         5,2mm

4 või 404               404                         5,5mm

6 või P, PM          3/8 Picco              4,0mm

7                              1/4 Picco              3,2mm

Ümarviili õige kasutamine

–          Saeketi teritamisel tuleb viili hoida kindlalt kahe käega, üks käsi lükkab ja teine juhib.

–          Teritatakse ainult viili lükates, mitte tagasi tõmmates, tagasitõmbamisel tuleb viil lõikehamba pinnalt üles tõsta

–          Alusta teritamist alati kõige lühemast lõikehambast, hoia viili nii, et saaksid viili lükata lõikehamba siseküljelt väliskülje poole

–          Alati hoia viili juhtplaadi suhtes 90° nurga all

–          Teritamisel keera aeg-ajalt viili edasi, et viil ei kuluks ära ainult ühelt poolelt

–          STIHL saekettide lõikehammastel on märgitud teritusnurga joon, mis on üldiselt 30° (va PMX pikipuidukett)

–          Hoia viili nii, et veerand viili läbimõõdust oleks lõikehambast kõrgemal

 

Terituskvaliteedi kontrollimine

 –          Kui lõikehamba lõikeserval on näha tumedamaid kohti, ei ole lõikehammas veel terav. Lõikeserv on õigesti teritatud, kui kogu lõikehamba lõikeosa on ühtlaselt hele.

Peale saeketi ühe poole lõikehammaste teritamist pööra saagi 180° ja terita samamoodi ka keti vastaspoole lõikehambad. Kõik lõikehambad peavad olema sama pikad, kui saeketi kõige lühem lõikehammas.

 

Lõikesügavuse piiraja viilimine (nö „eelhammas“)

–          Aseta eelhambasabloon ketile, kui eelhammas on sablooni vastavast pilust kõrgemal tuleb seda lapikviiliga madalamaks viilida.

–          Viili eelhammast nii kaua, kuni see on eelhambasablooni vastava piluga tasemel

–          Saekettidel, mille eelhammas on kaheosaline, tuleb mõlemat hammast korraga viilida

–          Viili eelhammast sama nurga all, nagu hambal on näidatud. Ära viili hammast madalamaks, kui eelhamba madalama osa kõrgeim nurk on. NB! Jälgi, et eelhamba kõrguse reguleerimisel lapikviiliga kogemata värskelt teritatud lõikehammast ei rikutaks.

STIHLi näpunäited

–          Neid reegleid järgides saavutad perfektsed teritustulemused, ka lõikehamba külje- ja lõikeserva nurgad saavad õiged väärtused

–          Märgi lühim lõikehammas ära markeriga.

–          Terita paari-kolme viililükke kaupa ning kontrolli, palju materjali lõikehambalt eemaldati ning milline lõikehamba lõikepind välja näeb. Kui lõikepind läigib ühtlaselt, ära rohkem seda hammast terita (kui lõikehamba pikkust ei ole vaja lühendada).

–          Lõikesügavuse piirajat võib kuni 0,2mm sabloonist madalamaks viilida, kui saetakse pehmet puitu tavatingimustes (mitte külmades). Madalama eelhamba taseme saab seadistada ka järgmise ketisammu eelhambasablooni kasutades (näiteks 3/8P ketil 325 keti sablooni jne).

–          Saetöödel ära oota, kuni saekett täielikult nüri on. Lükka lõikehambaid viiliga paar-kolm korda perioodiliselt üle (näiteks igal teisel tankimisel), et kett kergelt maksimaalselt teravaks saaks jälle.

–          Kui lõikehammaste pikkust ei ole vaja korrigeerida (kõik lõikehambad samapikkused ja/või sama ühtlaselt kulunud), loe ühe lõikehamba teravaks saamiseks vajalikke viililükkeid ning terita kõik muud hambad sama arvu lüketega.

–          Kui saeketi ühe poole lõikehambad on pikemad (kett hakkab saagimisel emmale-kummale poole „kiskuma“), on teritamisel ühe poole hammaste teritamisel suuremat survet kasutatud. Korrigeeri lõikehammaste pikkust lükates pikemate lõikehammastega ketipoolel viili kord-paar rohkem.

STIHL teritusabinõud saeketi lihtsamaks teritamiseks

Õigete teritusnurkade, -sügavuste, -survete jms hoidmine ja säilitamine puhtalt käsitsi teritamisel on tegelikult ülimalt keeruline ning vajab palju harjutamist. Seetõttu on STIHL-il mitmeid abinõusid lihtsamaks ja kiiremaks teritamiseks

Eelhambasabloon

   

 1. Pilu lõikekõrguse piiraja kõrguse kontrollimiseks ja seadistamiseks
 2. Kontrollavad lõikehamba teritusnurga kontrollimiseks
 3. Juhtplaadi soone puhastamiseks ning soone sügavuse kontrollimiseks. Saab kasutada ka lõikehammaste pikkuste mõõtmiseks.
 4. Kontrollavad lõikehammaste külgnurkade kontrollimiseks

Eelhambasabloonid on saadaval kõikidele ketitüüpidele, kontrolli, et kasutaksid oma keti teritamisel õiget sablooni.

Teritusraam

Teritusraam

Teritusraam aitab ümarviili teritamise ajal õigel kõrgusel ning õige nurga all hoida. Teritusraamid on samuti igal ketirüübil erinevad.

FF1 juhik teritusraamile

Kui sa ei soovi teritamisel ainult silma järgi nurka hoida, saab selle abil lihtsamalt hoida 30° teritusnurka. Juhik hoiab teritusraami juhtplaadi suhtes ka 90° nurga all. Juhikud on samuti erinevatel teritusraamidel erinevad

2-in-1 teritusraam

Teritusraam

Selle teritusraamiga on võimalik lõikehambad ja lõikesügavuse piirajad ära teritada ja reguleerida ühe operatsiooni käigus. Nagu tavaline teritusraam, hoiab ka 2-in-1 teritusraam ümarviili lõikehamba teritamisel õigel kõrgusel. Käepidemete kuju ning märgistused teevad 30° teritusnurga jälgimise ja saavutamise ülimalt lihtsaks.

FG4 rullikutel viilijuhik

Viilijuhik

FG4 viilijuhik on ideaalne abimees käsitsi ilma raamita viilimisel. Igale ketitüübile on eraldi juhik, nagu ümarviilgi. Juhik käib otse juhtplaadil oleva keti pealening aitab ümarviili juhtida nii, nagu vaja. Teritusnurk on ideaalne siis, kui viil liigub juhiku sees oleval kahel suurel rullikul vabalt ja ilma igasuguste takistusteta. Juhik aitab viili ka 90° all hoida. Lisaks on FG4 juhikul eraldi volditav sabloon eelhamba kõrguse kontrollimiseks ja seadistamiseks!

Loe lähemalt…

Aiatäht_Näituse Plakat_1000x600+3mm_031218 (2)

AKTIMAALI NÄITUS Aiatäht Tallinn kaupluses!

Meil on hea meel kutsuda Teid AKTIMAALIDE NÄITUSELE “Aiatäht Tallinn” aia- ja metsatehnika kauplusesse Aiatäht 10 – Eesti 100 raames

IGAÜHES LEIDUB KUNSTIANNET
… KUI VAID ANDA SELLEKS VÕIMALUS …

AUTORID: Aiatäht OÜ töötajad koos kaaslastega
TEOSED VALMINUD: 24.11.2018 / Loovala kunstistuudios

Siit juba veidike piilumist näituseseinale. Tahad rohkem näha, tule Aiatähte külla :)

IMG_7283 (3)

MIKS JUST AKTIMAAL? 

Aiatäht OÜ tähistas novembris 2018 oma 10ndat tegutsemisaastat. Koos Aiatähe meeskonna ning kaaslastega sai sünnipäeva raames proovitud midagi täiesti uut ja hoopis teisest valdkonnast – (akti)maalimist.

Asja idee ja mõte, et oleksime oma era- kui tööelus loomingulisemad, edasises tegevuses julged ning ilma eelarvamusteta. Pealehakkamine on juba pool võitu! Üheskoos saime uue kogemuse võrra rikkamaks, avardasime silmaringi ning avastasime, et igaühes leidub (kunsti)annet! … kui vaid anda selleks võimalus …

Ja nagu öeldakse: „Kunst kuulub rahvale!“, siis jagame nüüd oma meeskondlikku (samas igaühe täiesti individuaalset) saavutust heade klientide, koostööpartneritega.

(Igaüks kujutas sama modelli omast vaatenurgast ja teostas töö läbi oma nägemuse)

NÄITUS AVATUD Aiatäht Tallinn kaupluses kuni 31.01.2019:
Tuleviku tee 10, Peetri, Rae vald
E-R 9:00 – 18:00 ja L 10:00 – 13:00

Aitäh, Aiatäht!

IMG_7169 (6)

Aiatäht logo

M120

JÕULU ALLAHINDLUSED – lintsaeraamid Timbery M120!

Aiatähes jõulukampaania 2018 nüüdseks läbi. Kuid tänaseks klientidele uus 2019 TEHASE KEVADKAMPAANIA! Kutsume oma kliente 25.-27.aprill 2019 MAAMESSILE Tartusse!

Pilt uudistesse

 

 

Timbery M120 ideaalne lahendus eratarbijale ise oma puidumaterjali töötlemiseks!
Loe lähemalt…

lehepuhur Stihl akuga - lehtede koristuseks

Suur valik lehepuhureid- ja imureid STIHL ning LASKI!

10.09.18

Aiatähes suur valik lehepuhureid- ja imureid nii kodukasutajale kui profile igapäevatööks:

STIHL valik: SIIT    ja    LASKI valik: SIIT

NB! Lehepuhur ehk õhuluud – talvel lumepuhur, aidates kiirelt ja lihtsalt pühkida autolt, terrassilt, ilupõõsastelt, kõnniteelt või parklast kergema lume.

Ja loomulikult külasta Aiatähe esindusi (pakume välja hea hinnaga sobiliku mudeli):

 • PEETRIS (Tallinna piiril, Tartu mnt alguses, kohe maantee ääres)
 • SAKUS (Saku keskel E-Tehno autoülevaatuspunkti kõrval)
 • … või saadame soovitud kauba POSTIGA sinna kuhu vaja!

STIHL on lehepuhur

Enamus eramajaomanikke, kommunaalhooldusettevõtteid, pargihooldajaid ja koristusfirmasid seisavad sügisel silmitsi leheuputusega. Selle likvideerimiseks on kõige loogilisem lahendus lehed kokku puhuda, kasutades selleks STIHL-i lehepuhureid või teise nimetusega ka õhuluudasid. STIHL-i puhuritel on aga ka mitmeid teisi kasulikke funktsioone ja tootevalikust leiab omale õige masina iga huviline. Alljärgnevalt toome välja erinevad tööd, mida STIHL-i puhurite abil on veel võimalik teha ja ka valikujuhise masina valimiseks.

 

Lisaks lehtede puhumisele saab puhureid kasutada ka järgmisteks töödeks:

 • Terrassi puhastus liivast, lehtedest ja muust lahtisest mustusest
 • Auto vms tehnika kuivatus pärast pesu
 • Vagunelamu, bussi, kaubaauto kaubaruumi jms pindade sisepuhastus
 • Garaaži, ehitusobjektide, lao puhastus
 • Lumekoristus
 • Vihmaveerennide puhastus
 • Katuse puhastus
 • Staadionite, parklate, parkide, väljakute jms avalike kohtade ürituste järgne või tavapärane koristus

Võimalike tööde nimekiri on lai ja tõenäoliselt on nutikamatel STIHL-i puhurite kasutajatel siia nimekirja nii mõndagi huvitavat lisada. STIHL-i puhuritele on olemas ka mitmesugust lisavarustust, mis ülalmainitud tööd veelgi lihtsamaks teevad. Näiteks spetsiaalne vihmaveerennide puhastuskomplekt käeshoitavatele BG 56 ja BGE 71 puhuritele. Imukomplektid lehtede kokkukogumiseks ja samaaegseks purustamiseks käeshoitavatele puhuritele BG 56 ja BGE 71. Samuti erinevad otsikud suurematele ja väiksematele puhuritele õhujoa suunamiseks või efektiivsemaks muutmiseks, näiteks lumekoristusel või suuremate pindade koristamisel.

Kuidas valida omale kõige õigem lehepuhur?

Põhimõtteliselt jagunevad puhurid kahte leeri, kodukasutaja puhur ja professionaalne puhur.

Kodukasutajale sobivad puhurid on BG 56 ja BR 200 seljaskantav puhur, professionaalseks kasutamiseks sobib BR 600 puhur. Valikus on olemas ka akutoitel puhur BGA 85, BGA 56, BGA 45 ja elektriline puhur BGE 71. Viimased sobivad eriti hästi kasutamiseks kohtades, kus on oluline vaikne töö (koolid, lasteaiad, haiglad, avalikud pargid, kortermajade ümbrus jne).

Akupuhurite valimisel on oluline hinnata reaalset tööaega, mis kulub lehtede koristamisele. Kui elektrilise kaabliga puhuri puhul läheb oluline osa ajast juhtmete vedamisele ja võib tunduda, et aeg, mis töö tegemisele kulub on päris pikk ja akuseade ei sobi, siis tegelikult akupuhurite puhul ettevalmistustöid ja juhtmete vedamisi pole ning aeg, mis kulub puhumisele ei olegi nii pikk. Seega võibolla on just akupuhur Teile õige valik. Akupuhur on mõistlik valik koduseks kasutuseks, väiksem maatükk ja väiksemahulised tööd; koolide, lasteaedade, haiglate jms müratundlike kohtade ümbruse koristuseks. Akupuhur sobib hästi ka keerukamatesse aedadesse, kus puid-põõsaid palju ja juhtme vedamine tülikas, kuid pind samas pole suur.

Akupuhurite soetamisel on hea võimalus neid esindustes testida, nii saab parima ettekujutuse puhuri võimekusest ja kui algselt võis tundub, et akupuhur pole piisavalt võimas, siis selle eelarvamuse saab lihtsasti ümber lükata.

Bensiinimootoriga puhurid sobivad talumajja või suurematesse aedadesse, kus pinnad suured ning võimu rohkem vaja. Kui lehti koristatakse 1-2 korda sügise jooksul, siis maha jäänud lehevaip on paksem ja kindlasti ka märg ja raske, sellisel juhul on võimsus oluline ning tööaeg ka kindlasti pikk.

Töö tegemisel on alati oluline ergonoomika. STIHL pöörab suurt rõhku oma seadmete arendamisel just kasutaja mugavusele ja lihtsusele. Puhuri ostmisel on oluline jälgida, kas seade on hästi tasakaalus või vajab see kuidagi ebaloomulikku hoidmist ja pidevat sättimist töö ajal, mis käe kiiresti ära väsitab. Seljaskantavate puhurite juures on oluline see, et kui mugavalt ja hästi ta seljas istub ning kas joatoru on lihtne suunata või nõuab see ebaloomulikku keha asendit. 

 • BG 56 bensiinimootoriga käsipuhur – 249.- eur – SOODUSPAKKUMINE 219.-
  • Puhur, mis sobib nii kodu- kui ka äri- ning kaubandushoonete ümbruse koristamiseks. Lehtede, liiva, kergkruusa ja muu lendleva sodi kokku puhumiseks. Hea võimsuse ka kaalu suhe. Väga lihtne kasutada, poolautomaatne tooreklapp, manuaalne kütuse eelpump ja uus tagasilülitav STOP-nupp teevad selle masina käivitamise väga lihtsaks ja kasutamise mugavaks.
Lehepuhur BG56
 
 • Müravaba BGE 71 elektriline puhur – 99.- eur
  • Väga lihtne, vaikne, kerge, aga samas võimas elektripuhur, mille kasutamisega saab hakkama igaüks. Spetsiaalne juhtmekinnitus ei lase tööajal juhtmeühendusel lahti tulla.
Lehepuhur BGE71
 
 • Müra- ja juhtmevaba BGA 85 akupuhur – 259.- eur
  • Tehnika kõige viimasem sõna. Ei bensiinile, juhtmele, mürale ja heitgaasidele. Ja seda kõike väga madala kaalu ja bensiinimootoriga puhuriga võrdse õhuhulga juures. Õhuvoolu kiirus on reguleeritav samamoodi nagu tavapuhuritel, puhuri ehitus sarnaneb reaktiivmootori tööpõhimõttele. Puhur töötab täisvõimsusel kuni aku tühjenemiseni, aku tühjenemisega kaasnevat võimsusekadu ei ole. Parim valik kvaliteeti, mugavust, vaikust ja innovatsiooni hindavale kasutajale. NB! Aku ja laadija ei kuulu komplekti. Sama akut saab kasutada ka teistes STIHL-i akuseadmetes!
Lehepuhur BGA85

 

 • Müra- ja juhtmevaba BGA 45 akupuhur – 129.- eur
  • Uus STIHL akupuhur, mis mõeldud kodukasutajale väiksemateks töödeks. Puhur on koos integreeritud 18V/2,0Ah Lithium-Ion akuga. Ideaalne raskuskese muudab seadme kasutamise mugavaks ja kergeks. Keskkonnasõbralik, vaikne ning väga madala vibratsiooniga puhur, millega töötades ei väsi selg ega käed. Kõigi STIHLi lehepuhurite arendamisel on suurt rõhku pööratud töö ergonoomikale.

Akupuhur

Komplektis on seadme laadija

Integreeritud aku
Kaal 2.5 kg
Tööpinge 18 V

 

 • Müra- ja juhtmevaba BGA 56 akupuhur – 149.- eur
  • Kompaktne, vaikne, kerge ja mugava käepidemega akutoitel töötav puhur. Madal vibratsioonitase ja parim tööergonoomika ning ideaalne raskuskese. Kolm puhumistoru pikkust. Tööaeg vastavalt STIHL Compact seeria AK akule: AK 10 ~ 10min, AK 20 ~ 20min, AK 30 ~ 30min. Harjadeta elektrimootor on uskumatult energiatõhus ja peaaegu mittekuluv. Võimsad seadmed, mis töötavad 36 V liitiumioonakudega. Ideaalne müratudlikes piirkondades ja koduaedades. Sama aku sobib ka teistele Compact seeria aiatööriistadele – 9 erinevat seadet 

Akupuhur

Max õhuhulk 600 m3/h

Max õhukiirus 45 m/s
Kaal 2.1 kg
Tööpinge 36 V

 • BR 200 seljaskantav bensiinimootoriga puhur  – 449.- eur SOODUSPAKKUMINE 389.- EUR
  • Mugav, kerge, taskukohane ja võimas puhur kodukasutajale. Mugavad laiad reguleeritavad traksid, ühe käega juhtimine, professionaalne antivibratsioonisüsteem. Sobib hästi pikemaajaliseks tööks, ka kütusepaak on suurem, et tööaeg oleks võimalikult väheste katkestustega.
Lehepuhur BR200

Mugav komplekteerida koos lisavarustuses oleva aku kandevöö või seljaskantava akuga

 • Lisaks eelnevalt mainitud omadustele saab akuvööd või seljaskantavat akut kasutades selle masina veel eriti kergeks muuta, mis võimaldab BGA 85 akupuhurit veelgi pikema aja vältel kasutada. Kasutades AP 300 akut on maksimaalne tööaeg ca 25 min, kuid kasutades seljaskantavaid akupakke on võimalik järjestikust tööaega pikendada kuni 90 minutini!
Seljas kantav aku      Seljas kantav aku
 • BR 700 seljaskantav bensiinimootoriga puhur – 749.- eur SOODUSPAKKUMINE 659.- EUR  
  • NB! Suurima puhumisjõuga lehepuhur turul! Võimas! 35 N puhumisjõuga võib STIHL BR 700 puht arvutuslikult hoida õhus 3,5 kg lehti – rohkem kui ükski teine STIHL puhur. Nii saab kevaditi ja sügiseti lehed kiiresti ja puhtalt kokku puhuda – isegi niisked lehed saavad kergesti ära koristatud. Seega sobib BR 700 eelkõige kasutamiseks suurtel pindadel, nagu näiteks avarad parkimisplatsid, taluõued, pargid, haljasalad. Selleks vajamineva energia annab jõuline 4-MIX-mootor, mis veenab töötamisel väikese kütusekuluga ja meeldivalt kõlava heliga. Vaatamata muljetavaldavale võimsusele kaalub seljas kantav seade 10,8 kg – ja osutub seega omas klassis kergeimaks. Professionaalid hindavad selle puhuri juures eelkõige selle võimsust, kütusesäästlikku ja madala müratasemega 4-MIX mootorit ning ülisuurt õhuhulka ja –kiirust. 4-MIX mootor on nagu mainitud madala müratasemega ja kütusesäästlik ning samas ka väga madalate heitgaasinäitajatega, mistõttu sobib see ideaalselt kasutamiseks ka parkides jms linnades asuvates avalikes kohtades. Ei ole vahet, mida parajasti koristada, puhastada, kokku puhuda, laiali puhuda vms teha vaja. Lehepuhur BR 700 saab kõikide töödega vaevata hakkama.
Lehepuhur BR600
 

lehepuhur STIHL leheimur STIHL Leheimur-hekseldi Laski VD 500 P lehtede koristus koduaias lehepuhuriga lehekoristus - lehtede kogumine - leheriisumine - lehepuhur

Jaanipäeva kampaania - niidukid ja traktorid FB

Jaanipäevaks PLATS PUHTAKS! LAOMÜÜK!!!

14.06.18

Algas niidukite ja traktorite LAOMÜÜK Aiatähe kauplustes SAKUS ja PEETRIS kuni 22.06.2018! Tule vali endale sobilik niidumasin, et juba jaanipäevaks peoplats korda seada. Teeme sulle korraliku “omameheliku” HINNAPAKKUMISE + anname ostuga KAASA KA JAANI JOOGID!

Valikus nii bensiini- kui akutoitel niidukid, murutraktorid ja zeroturn ehk 0-pöörderaadiusega niidukid kaubamärkidelt STIHL, VIKING, TORO, JOHN DEERE, STIGA, CUB CADET, EGO jne.

Aiatäht_128x87mm Saue 11 juuni leht (2)

Ootame Sind Aiatähe esindustes või võta julgelt ühendust telefoni või e-posti teel! Küsi lisainfot: SIIT!

Edasta lähteandmed, et mida ja millisele muruplatsile vajad – ja meie leiame Sulle just selle õige muruniiduki või -traktori ning seda hea hinnaga + jaanijoogid ka kaasa!

Aiatäht logo

Cub Cadet zeroturn ehk nullpöörderaadiusega niiduk

Aiatähest Cub Cadet murutraktorid, zeroturn niidukid ja käsiniidukid

04.05

0% KAMPAANIA osamaksetega tasumiseks! Peetris Aiatäht Tallinn müügisaali väljapanekus ka nüüd kollast värvi tehnikat: niidukid, traktorid, nullpöörderaadiusega niidukid, jäätmaaniidukid jne. Tegemist Ameerika kaubamärgiga Cub Cadet, mille tehnika on end tõestanud juba pika ajaloo vältel, ulatudes aastasse 1960.

Cub Cadet muruniidukid ja murutraktorid IMG_3073

Tule tutvu masinatega kohapeal Aiatäht Tallinn kaupluses Peetris (Tallinna piiril, Tartu mnt. ääres – Tuleviku tee 10). Tel. 55585709, e-mail: tallinn@aiataht.ee 

 

 

Murutraktorid STIGA hooldus ja müük, varuosad

Aiatähest STIGA murutraktorid, niidukid jne

06.04.18

Aiatäht SAKU kaupluse valikus nüüd väljas STIGA aiatehnika: murutraktorid, niidukid, oksapurustajad.

Stiga valikust leiab muruniiduki igasse aeda- alates soodsama hinnaga Combi mudelitest kuni multšivate Multiclip niidukiteni. Samuti on Stiga murutraktorite valik lai, mudelivalikut nii koduaeda kui profile igapäevatööks parkides ja mujal haljasalal. Teostame Aiatähe hooldekeskustes ka Stiga tehnika hooldust ning remonti ning varustame vajadusel ka kulu- ja varuosadega.

Murutraktorid Stiga Muruniidukid Stiga multši kogumisega iseliikuvad Oksapurustaja Stiga kodukasutajale elektriline Murutraktor Stiga Tornado 4108 H

Aiatäht SAKU aia- ja metsatehnika kauplus/hooldekoda:

 • Tehnika 7, Saku keskuses (E-Tehnoülevaatuse ja Samati hoone kõrval)
 • E-R 9-18 ja L 10 – 13
 • Tel. 53244296, E-post: saku@aiataht.ee 
1 Saeraamid Timbery M100, Wirex CZ-1small, mobiilne lintsaeraam

MAAMESS 2018 lintsaeraamid WIREX ja TIMBERY esitlus

19.-21.aprill Tartus MAAMESSil WIREX ja TIMBERY lintsaekaatrid. Ootame sind Aiatähe messipinnale välialal VP-132 kohe Show Arena kõrval. 

MAAMESSIL 2018 VÄLJAS:
• MOBIILNE LINTSAERAAM WIREX CZ-1/M 
Mobiilne täishüdrauliline lintsaeraam, sobilik teenuse osutamiseks või ettevõttesse suurte palkide lahti saagimiseks.
• LINTSAERAAM WIREX CZ-1/small 
Statsionaarne mudel näiteks väikesele puidutööga tegelevale ettevõttele või eraisikule, kes soovib toekat ja tootlikumat saeraami. Lõikekõrguse reguleerimine juhitav elektroonilise programmiga ISP-10 (kiirus ja täpsus töötamisel). 
• LINTSAERAAM TIMBERY M100
Eraisikule mõeldud kompaktne ja lihtne saeraam ise oma metsamaterjali töötlemiseks laudadeks või prussideks. Hea hinna ja kvaliteedi suhe. NB! Hetkel väga hea kampaania hind + 10 TASUTA saelinti boonuseks kaasa!
+ kohapeal näha TERITUS- JA RÄSAPINGID 

LintsaeraamWirex CZ-1_SMALL.1 lintsaeraamTimbery M100 kodukasjutaja saeraam

Enne Maamessi vaata ka Aiatähe SAERAAMIDE DEMOPÄEVA pildigaleriid – 
4.aprill 2018 toimus Wirex ja Timbery LINTSAERAAMIDEGA NÄIDISSAAGIMINE Kurtnas:

10 Võimas mobiilne lintsaeraam Wirex CZ-1 M laudade saagimiseks

maamess2018

SAERAAMIDE DEMOPÄEV 4.aprill Kurtnas

SAERAAMIDEGA NÄIDISSAAGIMINE – Kolmapäeval 4.aprill 2018, kell 11–14 Harjumaal, Kurtnas (Kurtna tee 33). Töös saad näha WIREX ja TIMBERY lintsaeraame ning tutvuda teritus- ja räsapinkidega.

Demopäeval esitleme lintsaeraame:   

LINTSAERAAMIDE DEMOPÄEVA TOIMUMISE ASUKOHT:  Kurtna tee 33 (Vembu-Tembu maa vastas, üle tee). 

Antud kaardil on saeraamide demoala tähistatud vasakpoolse väiksema hoone juures 

KONTAKTID

Arvi Ratassepp, tel. 5150688
Rain Rifk, tel. 53803495

E-mail: info@aiataht.ee
www.saeraam.ee

Lehekülg 3 / 2012345...1020...Viimane »